De top 10 kroonjuwelen van het Silsombos

De balans voor de biodiversiteit door het beheer van het Silsombos is verbluffend. De oude gloriën van welleer laten zich weer zien. Een top 10 maken van al deze biodiverse juweeltjes uit het Silsombos is een onmogelijke oefening geworden. Hieronder toch een poging:

Bosorchis

Ongetwijfeld ons pronkstuk. Vooral omdat het er ondertussen 1.000en van deze prachtige orchideeën bloeien in het Silsombos.

Toyota Boshoku Europe NV is peter van de Bosorchis. Met hun steun kunnen we meer en betere natuur inrichten en beheren.

grote muggenorchis

In 2009 voor het eerst opgedoken in het Silsombos op een perceel van ANB. Sinds 2010 ook enkele bloeiende plantjes op percelen van Natuurpunt. Mogelijks is het zaad van het Torfbroek overgewaaid.

Bergnachtorchis

Een uiterst zeldzame orchideeënsoort eveneens in 2010 voor het eerst enkele plantjes opgemerkt op één van onze percelen.

Bijenorchis

Eén van de mooiste orchideeën. In 2008 voor het eerst een 3 plantjes opgemerkt. In 2010 telden we al een 20-tal bloeiende plantjes.

Herfsttijlloos

Waar kan je nog een grasland met een 500 tal bloeiende herfsttijlozen tegenkomen? In het Silsombos dus! Eind augustus/begin september kan je deze frêle herfsttijloosjes bewonderen. Het lijken wel elfjes die opspringen uit de groene grasvlakten.

krulhaarkelkzwam

De krulhaarkelkzwam lijkt heel sterk op de rode kelkzwam. De soort werd in 2010 ontdekt in de elzenbroekbossen van het Silsombos.

Blauwborst

De blauwborst is steevast een broedvogel van het Silsombos. Aan de pas geplaatste kijkwand die uitkijkt op een moerassige rietruigte maak je kans om deze  prachtige vogels te zien én om te horen. 

Sprinkhaanzanger

Een soort die ook rechtreeks dankzij de inrichting en het gevoerde reguliere beheer is teruggekomen. Wanneer je door de Silsomgraslanden struint hoor je de onmiskenbare zang van de sprinkhaanzanger op de achtergrond.

Weidebeekjuffer

Sinds enkele jaren aan een sterke opmars bezig in Vlaanderen. In de zomer vergezellen dartele Weidebeekjuffers langs de oevers van de Molenbeek de zwarte madam. De brede donkerblauwe band in de vleugels maakt de in Vlaanderen zeldzame Weidebeekjuffers zo bijzonder.

zeggekorfslak

Deze kleine landslak (2,4-2,8 mm) met korfvormig huisje dat 4 tot 5 rechtsgewonden, fijn radiaal gestreepte omgangen heeft is gebonden aan zeer natte, kalkrijke, matige voedselrijke tot voedselrijke moerasbiotopen als Elzenbroekbossen en zeggenvegetaties. De soort is met uitsterven bedreigd en werd eveneens in 2010 in het Silsombos ontdekt.