In de winter 2008 - 2009 nam een nieuw conservatorduo Peter Couvreur en Ewoud L'Amiral de start aan de uitbouw van dat breed beheerteam en de nieuwe uitdagingen. Vandaag, kunnen ze stellen dat ze hier picobello in geslaagd zijn.Vlinders

Ondertussen is Peter verhuisd naar de verre Kempen en moest dus noodgedwongen z'n engagement stop zetten.

Ondertussen (voorjaar 2012) is het conservatorteam uitgebreid tot een quatro. Ewoud kreeg versterking met Luc Vrolix die het terreinbeheer zal coördineren, Tony Neirynck die het educatieve aspect gaat trekken en Daniel De Laere voor de algemene ondersteuning.

Elke maand is er een werkdag, waar gezelligheid de rode draad is. Soep, Barbecue of een aperitief begeleiden het einde van de zondagse werkdagen. De werkdagen in het Silsombos zijn ook steeds een gezinsgebeuren. Trosjes van 5 tot 10 kinderen beleven steeds mee de werkdagen waar ze ook een handje helpen, maar meestal op natuurontdekking gaan rond de werkplek, terwijl de ouders werken.

En het beheer werpt ook haar vruchten af

Vandaag kunnen we terecht fier zeggen dat het noeste werk van  Natuurpunt prachtige resultaten heeft opgeleverd. Ook het  Agentschap voor Natuur en Bos heeft mooie resultaten in dat gedeelte dat door ANB beheerd wordt. De Monotone populierenplantages maakten plaatsvoor de gevarieerde landschappen van weleer: structuurrijke schrale graslanden, natuurlijk bossen en open moeras. In het voorjaar zorgen duizenden bloemen voor een kleurrijk schouwspel in het Silsombos. In Silsombos zit opgeloste kalk uit de onderliggende aardlagen in het opwellend grondwater, wat maakt dat het natuurbeheer onmiddellijk resultaten oplevert. Tapijten van bosanemoon, slanke sleutelbloem, speenkruid, gevlekte aronskelk, muskuskruid en daslook kleuren de bossen. Het is de daslook die verantwoordelijk is voor de uienlucht in het bos. Ook éénbes en keverorchis steken hier de kop op. Op de natste stukken groeien knalgele dotterbloemen.

Vlinders

Waar die ‘kwel’ aan de oppervlakte komt, gedijen kalkminnende planten zoals de reuzenpaardestaart. Hier krijg je een miniatuurimpressie van de grote varen- en reuzenpaardestaartbossen die miljoenen jaren geleden de basis vormden voor onze steenkoolvoorraden.

De purperen ‘klokjes’ in de graslanden zijn zeldzame kievitsbloemen. Ook pinksterbloemen zorgen met hun lila kleur voor een vrolijke toets, zeker als er enkele oranjetipjes er dartel doorheen fladderen.

Vanaf de maand mei tot in de zomer kan je de Silsomgraslanden bewonderen in haar volle glorie. Echte koekoeksbloem, margriet, knolsteenbreek, moerasvergeet-me-nietje en ratelaar kleuren hoofdzakelijk het bonte boeket die de graslanden tooien. Maar, het zijn vooral de1000en bosorchissen die er bovenuit steken en de show stelen. Kan het nog mooier? Naast de bosorchis, kan je ook de bijenorchis, de bergnachtorchis en grote muggenorchis in het Silsombos aantreffen.

Wanneer je door de graslanden struint hoor je de onmiskenbare zang van de sprinkhaanzanger op de achtergrond. De zang is een lang aangehouden zacht gereutel, dat doet denken aan een sprinkhaan (of aan een oude wekker). Het geluid lijkt harder en zachter te worden, maar dat komt omdat de vogel tijdens het zingen zijn kop heen en weer draait.

Vooral in de graslanden voor de zwarte madam bloeien vanaf eind augustus 100en frêle herfsttijloosjes. Het lijken wel elfjes die opspringen uit de groene grasvlakten.

De naam herfsttijloos verwijst enerzijds naar de bloeitijd (september – november) en anderzijds TIJLOOS naar het feit dat de plant zich als het ware niets aantrekt van de seizoenen. Een plant die in het najaar zijn bloemen laat verschijnen en zijn vruchten pas in het voorjaar voortbrengt moet wel een „tijdloze“ plant zijn. De plant bevat het giftige alkaloïde „colchicine“. Vroeger werd hij voornamelijk gebruikt voor de behandeling van jicht. Alle plantendelen zijn uiterst giftig en ermee experimenteren is zeer gevaarlijk en ten stelligste af te raden.

Wil je graag ook meewerken aan het beheer?            Natuur

neem gerust contact op: Ewoud L’Amiral conservator Natuurpunt Silsombos, Tel 02-253 65 88 of GSM 0476-26 16 34 • Email Ewoud.lamiral@natuurpunt.be Adres: Vissegatstraat 3, 3071 Erps-Kwerps